Sök till exempel på frakt, säljtips, BankID eller köp direkt

Blocket tar ökat krafttag mot oseriösa fordonshandlare – stänger av handlare som inte följer ARN:s rekommendationer

Den 19 oktober införde Blocket en striktare policy för hanteringen av fordonshandlare som väljer att inte följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Från och med nu kommer de handlare som klandrats av ARN under 2023 att behöva bevisa att de följt ARN:s rekommendationer eller på annat sätt förlikats med konsumenten. Om handlaren inte inkommer med tillräckligt underlag stängs handlaren av från annonsering på Blocket tills dess att de kan bevisa att de följer rekommendationen eller kommit överens med konsumenten.

 

Den uppdaterade policyn för fordonshandlare införs som ett ytterligare led i Blockets arbete mot bolagets nollvision för bedrägerier och oseriösa aktörer som agerar på Blockets plattform.

– Nu kraftsamlar vi mot oseriösa fordonshandlare. Med hjälp av utökade resurser till vårt proaktiva säkerhetsarbete inom området kommer vi framöver öka vår bevakning av oseriösa handlingar av fordonshandlare till att även gälla handlingar utanför Blockets plattform. Inom detta arbete ingår bland annat att två gånger per år aktivt begära ut information från ARN om vilka handlare som inte har följt deras rekommendationer, säger Jessica Cervin, kundsäkerhetschef på Blocket.

 

Om handlarna som inte följt ARN:s rekommendationer också annonserar på Blocket kommer Blocket att kräva att de inkommer med underlag som styrker att de följt ARN:s beslut eller på annat sätt nått en överenskommelse med konsumenten. Handlare kommer att ha 30 dagar på sig att inkomma med underlag, om de inte gör det eller om underlaget inte är tillräckligt så kommer annonseringen att avslutas i enlighet med Blockets allmänna villkor för annonsering för fordonshandlare. Underlag kan till exempel vara registreringsbevis som visar att bilen återköpts, förlikningsavtal, kvittens på att ärendet lämnats in till tingsrätten eller beslut från domstol.

 

– Vi jobbar ständigt för att skapa en så trygg och säker marknadsplats som möjligt och sedan vi blev uppmärksammade på behovet av att se över våra rutiner när det kommer till just ARN-ärenden har vi jobbat oerhört hårt med att se hur vi kan skärpa våra riktlinjer och bli mer proaktiva. Efter en längre tids intensivt arbete har vi nu landat i nya rutiner som kommer göra Blocket till en ännu bättre plats att köpa och sälja fordon på, säger Jessica Cervin.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan