Varför har ni ingen telefonsupport?

Vi håller oss till mejlkontakt i de flesta ärenden, då ärenden hos Kundsäkerhetscentret ofta berör mer uppgifter som behöver sparas och dokumenteras. Dessa uppgifter behöver finnas tillgängliga i våra system för att vi enkelt ska kunna bistå med dokumenterade uppgifter till polisen eller andra myndigheter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan