Sök till exempel på frakt, säljtips, BankID eller köp direkt

Rapportera illegalt innehåll eller hot/trakasserier

Blocket arbetar ständigt med att säkra att vår plattform är trygg och fri från otillåtet innehåll. Vårt arbete inkluderar både förebyggande och förhindrande av alla typer av bedrägeri. Du kan läsa mer om vårt säkerhetsarbete här.

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

heart_pattern (1).png RAPPORTERA ILLEGALT INNEHÅLL ELLER HOT/TRAKASSERIER

Vid varje anmälan gör vi en utökad kontroll av innehållet för att säkerställa att användaren följer våra villkor. Vi tittar manuellt på varje anmälan och granskar dessa noga. 

Tack för att du hjälper oss att bli en tryggare marknadsplats genom att anmäla innehåll du upplever som misstänkt.

bubble_pattern.png Rapportera innehåll

Om du  upplever något innehåll som misstänkt illegalt alternativt upplever hot/trakasserier kan du enkelt rapportera detta till oss.

Du har möjligheten att rapportera följande:

  • ▰ Anmäl annons, knappen finns tillgänglig på varje annonssida. 
  • ▰ Anmäl chat, du når funktionen direkt från din chatt genom att klicka på dem tre prickarna längst upp till höger.
  • ▰ Anmäl profil, du når funktionen från varje persons profilsida.
  • ▰ Anmäl direkt till kundsäkerhetsavdelningen via blocket.se/kontakta-oss

Notera - Om du misstänker bedrägeri och redan har lämnat ut personliga uppgifter rekommenderar vi dig att vidta åtgärder för att skydda ditt konto omgående. Exempel på skyddande aktiviteter kan vara att spärra bankkonto, byta lösenord samt polisanmäla händelsen.

bubble_pattern.png Exempel på illegala annonser/olämpligt beteende som du kan anmäla: 

  • ▰ Bedrägeriförsök t.ex. scam/phishing försök.
  • ▰ Annonser med varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag eller som bryter mot Blockets publiceringsregler
  • ▰ Annonser som gör intrång i tredje parts upphovsrättsskyddade material (t.ex. plagiat  eller olovlig användning av foton och bilder eller text)
  • ▰ Annonser som innehåller föbjudna ämnen t.ex. sprängämnesprekursorer
  • ▰ Hotfullt/Rasistiskt/avsiktliga förolämpningar beteende från en användare du kommunicerar med

Användarvillkor Blocket

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

heart_pattern (1).png ÅTGÄRD VIA ANMÄLAN 

Vid varje anmälan gör vi en manuell utökad kontroll av innehållet för att säkerställa att användaren följer våra villkor. Vi tittar manuellt på varje anmälan och granskar dessa noga. Du hjälper oss att bli en tryggare marknadsplats genom att anmäla innehåll du upplever som misstänkt.

Blocket arbetar ständigt med att säkra att vår plattform är trygg och fri från otillåtet innehåll. Vårt arbete inkluderar både förebyggande och förhindrande av alla typer av bedrägeri.

Om innehållet i anmälan inte är tillräcklig för att kunna ta beslut om att det strider mot våra villkor kan vi komma att besluta att inte vidta åtgärder. 

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

heart_pattern (1).png MÖJLIGHET TILL ÖVERKLAGAN

Om du vill överklaga Blockets beslut kan du lämna in ett klagomål via Blockets interna systemet för hantering av klagomål inom sex månader genom att kontakta vår kundsäkerhetsavdelning. Du når oss via blocket.se/kontakta-oss. Även en anmäld användare kan överklaga vårt beslut. 

Överklagan ska innehålla tydliga grunder som vi kan ta ställning till. Om du lämnar in flera ogrundande överklagande kan det leda till avstängning av ditt konto. 
Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

Blocket behandlar alla inkommande klagomål i ankomstordning. Den interna klagomålshanteringsfunktionen är kostnadsfri.

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan Blocket och dig eller via den interna klagomålshanteringsfunktionen har du möjlighet att hänskjuta tvisten till godkända organen för tvistlösning utanför domstol (du hittar en lista över dem här). Du har även rätt att hänskjuta tvisten för avgörande av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan