Regler för annonsering

Regler för annonsering

Blocket gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Blockets "Privatannonser" är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Blockets "Företagsannonser" är till för företag. Blocket förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

 • Juridiska personer
 • Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Bil- & Motorcykelhandlare måste ha ett abonnemang för att publicera radannonser under säljes. Köpesannonser kan dock radannonseras direkt via Webbplatsen. Priser ska anges inklusive moms.

Publiceringstid: Blockets tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Blocket vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Blocket efter två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare: Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Blockets principer och anda. Blocket förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Blocket.

Blockets meddelandetjänst: I Blockets meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra Blocket-användare finns på så vis samlade på Blocket i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på Blocket eller via e-post.

När du använder meddelandetjänsten ersätts din e-postadress med ett alias. Detta sker av säkerhetsskäl. Namn och telefonnummer som du angett i svarsformuläret eller i annonsen bifogas däremot i meddelandet. Om e-postadress skrivs in i meddelandetexten kommer denna att tas bort.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:

 • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Blockets meddelandetjänst.
 • Använda Blockets meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
 • I övrigt missbruka Blockets meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Blocket kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Blocket kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. Blocket förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Återbetalning och tillgodo: Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på Blocket motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om du inte önskar ett tillgodohavande kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Blockets regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Annonsering på Blocket Jobb: Observera att särskilda regler för annonsering gäller för platsannonsering på Blocket Jobb.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering ska ske på svenska.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin butikssida (se under rubriken "Butik på Blocket"). Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Blockets egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Blocket förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Blockets bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Kategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varorna och/eller tjänsterna inte hör till samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes". Uthyres, önskar hyra och bytes finns som val på vissa kategorier, saknas det ska uthyresannonser placeras i kategorin "Säljes" och önskar hyra i kategorin "Köpes". Bytesannonser placeras i kategorin "Säljes" om varan kategoriseras efter din produkt och i kategorin "Köpes" om varan kategoriseras efter varan du söker. Efterlysningar av stulna eller borttappade varor eller djur skaplaceras i kategorin Efterlysningar.

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kontrolleras av Blocket i samarbete med branschorganisationer.

Endast ett motorfordon eller bostad per annons: Det är inte tillåtet att lägga in mer än ett motorfordon eller en bostad per annons med undantag för om dessa ska bytas (t.ex. 2 mot 1).

Uthyrning av lägenhet: Vid annonsering under ”Lägenheter uthyres” måste annonsören intyga att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats. Blocket förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att detta inte har följts.

Kläder & Skor samt Barnkläder & Skor: I dessa kategorier måste dina klädesplagg stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg eller skor. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns, ska detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.

Regler för djur: Blocket har restriktioner mot försäljning eller överlåtande av vissa djur. Varghybrider, till exempel, är inte tillåtna. I enlighet med Djurskyddslagen och i samarbete med Djurskyddet Sverige och Sverak gäller även nedan villkor för annonsering i kategorin djur.

Att bli djurägare är ett stort ansvar och ska inte vara en ogenomtänkt impulshandling. Därför har Blocket tillsammans med Djurskyddet i Sverige beslutat att inte tillåta annonser där djuret skänks bort.

Lägsta priserna i djurkategorin återspeglar den kostnad som är förenlig med ett ansvarsfullt djurägande och angivet lägsta pris är till för att förhindra ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri.

 • Katt minst 500 kr.
 • Hund minst 1000 kr.
 • Kanin minst 100 kr.
 • Råtta, hamster och marsvin, minst 100 kr.
 • Reptil, minst 100 kr.
 • Fågel, minst 100 kr.
 • Lantbruksdjur (däggdjur), minst 100 kr.
 • Lantbruksdjur (fågel), minst 50 kr.
 • Fiskar och leddjur/insekter, minst 25 kr.

Djurens ålder (när djuret tidigast kan levereras) vid försäljningen ska framgå i annonsen.

 • Katter får inte överlåtas innan de är 12 veckor gamla
 • Hundar får inte överlåtas innan de är 8 veckor gamla
 • Kaniner får inte överlåtas innan de är 7 veckor gamla

Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering inte hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. 

Annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade sådana djur, till exempel varg, rovfåglar, leopard, m.fl. kan annonseringen kräva intyg om att marknadssättandet är lagligt. Det är viktigt att du som annonsör har kontrollerat vad som gäller för din specifika vara/produkt. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Olagligt marknadssättande/annonsering kan medföra böter eller fängelse.

Spelautomater: Vid försäljning av spelautomater måste det framgå i annonsen att innehav eller uppställning av spelautomaten kan kräva tillstånd från Lotteriinspektionen.

Vapen: Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens.

Replikor är inte tillåtna (gäller ej replikor föreställande vapen framtagna innan 1890). Blocket tillåter inte heller annonsering av "soft air Guns" eller "startvapen". Luftpistoler, kolsyrevapen eller andra föremål som liknar ”riktiga” vapen är inte heller tillåtna att annonsera.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor: Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på olagliga varor:

 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)
 • Läkemedel
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • Människodelar
 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • Laservarnare
 • Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)
 • Förfalskade mynt och sedlar

Otillåtna varor och tjänster: Blocket har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras. Här följer några exempel på otillåtna varor och tjänster:

Varor

 • Hälso- eller skönhetspreparat (parfymer undantaget)
 • Osmakliga vapen
 • Begagnade underkläder
 • Registreringspapper
 • Parkeringstillstånd
 • Linser (när dessa säljs av privatperson)
 • Pornografi och sexleksaker
 • E-postadresser
 • Medlemskap på hemsidor
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
 • Egna radio- eller TV-inspelningar
 • Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)
 • Franchiseverksamheter (undantaget Blocket Jobb)
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
 • Replikor av vapen tillverkade efter 1896.
 • Vissa matvaror (t.ex. störkaviar)
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser
 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden.

Tjänster

 • Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma)
 • Mäklartjänster
 • SMS-tjänster
 • Söka anställning
 • Massage
 • Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson)

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Underkläder och badkläder: Bilder och filmer med människor eller verklighetstrogna modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer och vissa fordonsuppgifter kan uppkomma i anledning av registreringsnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Blocket tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Blocket om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar: Endast annonsörer med butiker på Webbplatsen har möjlighet att ha länkar med i annonsen (se under rubriken "Butik på Blocket"). Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. I kategorin "Bostäder" måste länkar gå till annonser hos registrerade mäklare. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer: Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt.

När annonsen avser en vara som säljs av en privatannonsör, ska bilden vara av den vara som faktiskt säljs, och inte en katalogbild en annan bild av en annan likadan vara . Detta då bilder av produkten är viktiga för köparen när de bildar sig en uppfattning om varans skick och eventuellt köp. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Blocket varvid Blocket får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med Blockets vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Tilläggsvillkor för klippkort

Klippkortet kan laddas med vissa givna summor som sedan används för betalning vid annonsering.

Endast för annonsörer med butiker: Klippkortet gäller endast för annonsörer med butik på Blocket. För att kunna utnyttja klippkortet för betalning av annonser måste butiken vara betald och aktiverad.

Betalning och godkännande av villkor: Betalning av klippkortet sker direkt på Webbplatsen med kontokort. Genom betalning av den summa som du har valt godkänner du dessa "Tilläggsvillkor för klippkort".

Giltighetstid: Klippkortet gäller under två (2) år räknat från datumet då det fylldes på genom inbetalning av den valda summan eller senast användes för betalning. Ingen återbetalning sker av innestående medel som inte förbrukats före giltighetstidens utgång.

Klippkortet kan inte bytas in mot kontanter eller på annat sätt helt eller delvis återköpas.

Endast för radannonsering: Klippkortet kan endast användas för betalning av radannonsering på Webbplatsen, innefattande t.ex. ändring eller förnyelse av annonsen och extrabilder. Klippkortet kan inte användas för någon annan typ av annonsering eller tjänst såsom bannerannonsering, betalning av butik eller begagnatförsäkring.

Ränta: Det utgår ingen ränta på innestående medel.

Saldo: Om du vill veta giltighetstiden eller hur mycket pengar som finns på ditt Klippkort kan du kontrollera detta genom att kontakta kundservice eller genom att logga in i din butik.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan