Hur kan jag få mina personuppgifter raderade?

Om du har ett Blocket-konto kan du gå in i dina kontoinställningar och göra en begäran om att radera ditt konto.

Om du saknar Blocket-konto kan du kontakta oss på personuppgifter@blocket.se och be att få personuppgifter kopplade till en viss mejladress raderade. Rätten att få personuppgifter raderade är en av de nya rättigheterna som tillkommer användare enligt GDPR.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan