Sök till exempel på frakt, säljtips, BankID eller köp direkt

Jag har raderat mitt Blocket-konto. När kommer mina uppgifter bli raderade?

Uppgifter som vi inte längre behöver kommer att raderas inom 30 dagar från det att din begäran kom in.

Även om du har begärt att få dina uppgifter raderade kommer vi att spara sådana uppgifter om dig som vi behöver för att fullfölja ett avtal med dig eller som vi fortfarande behöver för ändamålet för vilka de samlades in. Till exempel sparar vi uppgifter som vi behöver för vårt säkerhetsarbete under 30 dagar efter att din begäran om radering gjordes. Uppgifter om användare som vi har anledning att tro har använt Blocket i strid med våra villkor hålls i karantän under två år efter att en begäran om radering gjordes och används endast i syfte att upptäcka och förebygga missbruk av våra tjänster. Det finns också uppgifter som vi måste behålla enligt lag, av bokföringslagen följer att vi måste behålla information om vilka betalningar du har gjort till Blocket i sju hela kalenderår.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan