Förändrad prismodell för Fordonshandlare

På efterfrågan från våra kunder uppdaterar vi från den 1 juni prismodellen för alla fordonshandlare som annonserar via Blockets administrationsverktyg. Den nya prismodellen är baserat på kostnad per annons

Vad innebär den nya prismodellen? 

I den nya prismodellen betalar ni som fordonshandlare för antal annonser som publiceras enligt en volymbaserad rabattstege (gäller både för nya och förnyade annonser). Ju fler publicerade annonser desto billigare blir det per annons. Vi kommer inte längre ta separat betalt för administrationsverktyget Admin, Butik- eller Radannonsabonnemang. Här kan du se prisstegen: 

https://www.blocket.se/for-foretag/fordon/pris

 För vilka gäller den nya prismodellen? 

Den nya priserna gäller för fordonshandlare som annonserar inom bil, MC, husvagn, husbil eller snöskoter på någon av Blocket Fordons marknadsplatser (Blocket och/eller Bytbil) och importerar annonser till, eller lägger in annonser i, Blocket Fordons admin.

Hur ändras priserna?

Nuvarande prismodell utgår från fyra delar - Butik på Blocket, tillgång till admin, ett radannonsabonnemang samt en fast kostnad för att “bumpa” en bil, dvs förnya annonsen och låta den komma högst upp i sökningen. Nu lanserar vi en mer klassisk prismodell som är volymbaserad. Det finns ingen tillkommande kostnad för admin och butik. Bilhandlare betalar för antal annonser som publiceras. Ju fler annonser som läggs upp desto billigare blir det per annons. Observera att det finns en minimikostnad på att annonsera för som ligger på 2000 kronor för bilar och 1000 kronor för övriga kategorier. Detta motsvarar ca 5 annonser och/eller förnyelser i månaden

När ändras priserna?

Den nya prismodellen träder i kraft 1 juni.

För vem ändras priserna?

Ändringen gäller för alla fordonshandlare som annonserar personbil, transportbil, motorcykel, moped, ATV, husvagn, husbil, snöskoter eller släpfordon på Blocket och Bytbil och som importerar annonser till Blockets administrationssystem eller lägger in annonser direkt i Blockets administrationssystem.

Varför ändras prismodellen?

Många bilhandlare har hört av sig och önskat en ändrad prismodell som bättre motsvarar hur annonseringsbehovet ser ut, som gör att annonskostnaden lättare går att härleda till respektive bil. Likaså önskas en tydligare rabatt som ökar ju mer man annonserar, både för helt nya annonser och förnyade annonser. Vi värdesätter all input och som resultat lanseras snart den förbättrade prismodellen.

Vilka fördelar får jag som bilhandlare?

En lättöverskådlig prismodell och mer rättvis rabattering som baseras på hur många annonser du faktiskt har utnyttjat. Ju fler bilar du annonserar desto billigare blir det per bil. Fakturaprocessen förenklar vi också så du bara får en  samlingsfaktura från Blocket där alla kostnader specas. I början av maj lanseras också en ny tillvalstjänst - Admin Pro, som bland innehåller tre tjänster, samtalskollen, frukostkollen och priskollen som underlättar för bilhandlarna med prissättning och leadshantering.

 

  • Tips! Även förnyandet av en annons räknas in i volymen annonser en bilhandlare publicerar. För de som förnyar frekvent bidrar  det till en lägre kostnad per annons.
  • Nyhet! Tidigare prismodellen var baserad på ett abonnemang. En stor fördel för bilhandlaren är att den nu får betala för hur mycket tjänsten används, dvs enbart för bilar som de facto annonseras.
  • Vi tar också hänsyn till koncernens totala annonsvolym vilket för dom stora handlarna innebär att de får ett lägre pris per bil i rabattstegen.

Hur funkar prisstegen?

I och med den nya affärsmodellen betalar bilhandlare per annons istället för de abonnemang som fanns tidigare. Vidare baseras annonspriset på hur mycket respektive bilhandlare annonserat eller bumpat senaste 12 månaderna. Vid varje månad sker en kontrollräkning av hur många annonser som annonserats för respektive bilhandlare och bilhandlarens olika filialer, och därefter sätts priset. En bilhandlare som annonserat eller bumpat 10 000 annonser under de senaste 12 månaderna betalar exempelvis 135 kr för varje ny annons/bump på Blocket, medan en bilhandlare som annonserat/bumpat för 800 annonser betalar 265 kr. Är du helt ny in på Blocket börjar rabattstegen för bilar på 395 kronor.  

Här kan du se prisstegen:

https://www.blocket.se/for-foretag/fordon/pris

 

Hur funkar minimidebiteringen?

I den nya affärsmodellen finns det en minimikostnad per butik som ligger på 2000 kr för kategorin bilar på Blocket och 1000 kr för kategorin övriga fordon på Blocket. Annonserar ni över dessa 2000kr respektive 1000kr försvinner minimikostnaden och ni betalar endast för den annonsering ni har gjort. Finns en koncern innehållande flera butiker gäller minimikostanden för respektive butik i koncernen.

 

Har Blocket/BytBil rätt att ändra sina villkor och priser trots att vi har ett pågående butiksabonnemang som sträcker sig längre än till den 1 juni 2019?

Blocket/BytBils avtal med fordonshandlare löper tills vidare med tre kalendermånaders uppsägningstid. Blocket har valt att kommunicera den nya affärsmodellen ca. två månader innan den träder i kraft för att fordonshandlare ska kunna ta ställning till denna. Den nya affärsmodellen gäller för samtliga fordonshandlare som annonserar på Blocket från och med den 1 juni 2019. Om man som fordonshandlare inte godtar Blockets nya affärsmodell har man rätt att säga upp avtalet med Blocket innan ändringen träder i kraft.

När det gäller butiksabonnemang som har betalats i förskott kommer den del som avser perioden efter den 31 maj 2019 att krediteras. Här kan fordonshandlaren välja om denne vill ha summan utbetald eller ha denna innestående som tillgodo för framtida annonsering.

 

Vad är Admin Pro?

I början av maj lanseras en ny tillvalstjänst - Admin Pro, som inkluderar tre tjänster, samtalskollen, frukostkollen och priskollen som underlättar för bilhandlarna med prissättning och leadshantering. Blocket bjuder på kostnaden för Admin Pro fram till 30 juni (ord. 900 kr per anläggning och per månad för alla bilhandlare och 600 kr för alla MC/Husvagn/Husbil-handlare). 

 

Fram till och med den 30 juni kan alla kunder dessutom signa upp för en Early Bird-kostnad för Admin Pro, och få full tillgång till premiumtjänsten för endast 450 kr fram till nyår (300 kr för MC/Husvagn/Husbil-handlare).   

 

Detta ingår i Admin Pro

Priskollen

Slå på regnr, få bilens specifikation och utrustning. Jämför mot marknaden.

  • Få utförlig information om fordonet, historik, och utmärkande utrustning.
  • Jämför med liknande bilar på Blocket och Bytbil, både från privata säljare och företag.

Frukostkollen

Veckorapport över telefonsamtal.

  • Sammanställning av veckan som gått.
  • Visar era mest populära annonser.
  • Visar vilka dagar och tider kunder ringer mest.

Samtalskollen

Få mail om missade och mottagna samtal med kundens uppgifter och info om annonsen de ringt på.

  • Fånga upp missade samtal och få bättre koll på mottagna samtal.
  • Mailet innehåller info om annonsen och kontaktuppgifter till kunden.

 

Vad händer om vi har en telefonväxel?


Eftersom vi har ett automatiskt system för att skicka ut mottagna och missade samtal så kommer vi tolka växelns svar som att samtalet är svarat. Vill man ändra det kan man lägga in ett direktnummer till annonsen i Admin.

 

Vilket nummer visas?


I och med lanseringen av Frukostkollen och Samtalskollen kommer ett nytt nummer att publiceras i annonsen. Dock kommer ditt normala riktnummer finnas kvar.

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan