Hur säger jag upp mitt avtal på Blocket som fordonshandlare?

Vad tråkigt att höra att du vill avsluta samarbetet med oss!

Uppsägning ska ske skriftligen, och för att säga upp avtalet som du har hos oss behöver du maila in uppsägningen till oss på kundservice på butiker@blocket.se. Skriv gärna med ditt organisationsnummer i ärendet!

Avtalet med Blocket löper tillsvidare med tre kalendermånaders uppsägningstid. Ni hittar de allmänna villkoren för fordonshandlare på denna sida.

Uppsägning ska ske skriftligen.

OBS! Ovan gäller för fordonshandlare. För information gällande uppsägning av övriga butiksavtal klicka här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan