Sök till exempel på frakt, säljtips, BankID eller köp direkt

Hur anmäler jag en transportskada?

 

Börja med att pausa utbetalningen till säljaren genom att starta en reklamation. Det gör du enklast genom att klicka på “Reklamera vara” i din och säljarens konversation i vår chattfunktion på Blocket. Tänk på att även meddela säljaren att du har anmält en transportskada. 

 

Synliga skador ska anmälas direkt till ombudet när du hämtar ut ditt paket. Därefter ska du skicka in en reklamation till Schenker via blanketten [Skadeanmälan] till Schenker AB.

Om du hittar en dold transportskada som inte var synlig när varan lämnades till dig av ombudet så behöver du anmäla skadan till Schenker i enlighet med vad som anges ovan inom sju dagar efter utlämnandet. 

 

Om du begär ersättning för transportskada eller förlust så måste du skicka in ett underlag till Schenker i samband med din reklamation. Underlaget ska styrka varans värde och det vanligaste är att köparen skickar in det kvitto hen fick när köpet genomfördes via Blocket. (Kvittot mejlades och har rubriken “Bekräftelse av köp med frakt”). Underlaget till Schenker ska också beskriva vad skadan består av och inkludera en bild på det trasiga emballaget och den skadade varan. Tänk på att Schenker har rätt att besiktiga skadat gods och kan komma att kräva att detta skickas in till dem.

 

Schenker ersätter varuvärde till ett maxbelopp på 5 000 kr + fraktkostnaden, oberoende av försändelsens vikt. Varuvärdet skall motsvara ett skäligt marknadsvärde. 

 

Det åligger mottagaren av paketet att i samband med att paketet hämtas ut kontrollera om det finns synliga skador. Första reklamationen ska då ske direkt till paketombudet vid utlämningen. Dold skada som inte syns vid utlämnandet ska anmälas av mottagaren till Transportören så snart som möjligt men inte senare än sju (7) dagar efter det att paketet hämtades ut. Om du inte respekterar angivna tidsramar kan tvisten komma att avgöras till motpartens fördel.

 

Här kan du göra en skadeanmälan hos Schenker

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan