Sök till exempel på frakt, säljtips, BankID eller köp direkt

Ny lag innebär att Blocket måste rapportera in uppgifter till Skatteverket DAC-7

Ny lag innebär att Blocket måste rapportera in uppgifter till Skatteverket.

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

Vad är nytt? 

Från och med den 1 januari 2023 är Blocket, och andra marknadsplatser i EU, skyldiga att rapportera in uppgifter till Skatteverket om användare som säljer saker och hyr ut bostäder via marknadsplatsen. 

Rapporteringen har inte någon påverkan på din skyldighet att skatta. Det här ändrar inte reglerna för hur inkomster från plattformar ska beskattas. Läs mer längre ned. 

Påverkar det här mig? 

Rapportering kommer bara att ske av säljare och uthyrare som använt Blockets betaltjänster. Exempel på sådana tjänster är frakt med köpskydd, Köp direkt och trygg uthyrning av bostäder och semesterboenden med Blockets systerbolag Qasa. 

Vid försäljning av varor behöver en säljare ha gjort 30 transaktioner eller fler eller fått 2 000 Euro eller mer i ersättning under ett kalenderår för att rapporteras till Skatteverket. För uthyrning av bostäder finns ingen lägre gräns, varje uthyrning ska rapporteras till Skatteverket. 

Vilka uppgifter kommer att delas med Skatteverket?

För den som berörs av rapporteringen kommer vi att skicka in uppgifter om:  

  • Säljarens identitet - baserat på de uppgifter vi får när användarens identitet verifieras i samband med att du använder våra betaltjänster
  • Säljarens hemadress
  • I vilket land säljaren har sin hemvist 
  • Antal transaktioner som säljaren gjort under året
  • Hur mycket ersättning som betalats ut till säljaren under året
  • Eventuella avgifter som marknadsplatsen har tagit ut av säljaren i samband med dessa transaktioner

Om vi har tillgång till ytterligare uppgifter, tex till vilket bankkonto som säljaren fått utbetalningar till, kommer även den uppgiften att delas med Skatteverket. 

För den som hyr ut bostäder kommer information också att delas om:

  • Bostadens adress
  • Antal dagar som bostaden har hyrts ut 

Uppgifterna skickas till Skatteverket en gång om året. I samband med rapportering, som sker i januari med start i januari 2024, kommer vi att skicka ut information till de användare vars uppgifter delats med Skatteverket.  

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.png

Hur påverkar det här min skatt? 

Det är viktigt att veta att vår rapportering till Skatteverket inte behöver betyda någonting för din skyldighet att betala skatt. De nya reglerna om rapportering innebär inte någon förändring av reglerna för hur dina inkomster ska beskattas.

Precis som tidigare behöver du följa de regler som gäller för beskattning av de inkomster du får från att sälja eller hyra ut via plattformar som Blocket. Det betyder att du även i fortsättningen kan behöva deklarera inkomster som du fått från att sälja varor eller hyra ut bostad via Blocket och betala skatt för dessa inkomster.

 

När behöver jag betala skatt på försäljning av varor?

Försäljning av varor som du haft för personligt bruk, till exempel möbler, kläder, elektronik etc, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattningen är. Läs mer hos Skatteverket.  

 

När behöver jag betala skatt på uthyrning av bostäder?  

Du ska i vissa fall betala skatt när du hyr ut din privatbostad – bostadsrätt, småhus och hyresrätt, och även vid uthyrning av semesterboende. Skattens storlek beror bland annat på vilken hyra du tar ut av din hyresgäst. Sammanfattningsvis gäller att du kan behöva betala skatt om du hyr ut din bostad för mer än 40 000 kronor på ett år. På Skatteverkets webbsida kan du få hjälp att räkna ut om du ska betala skatt och i så fall hur mycket skatt du ska betala. Läs mer om beskattning av bostadsuthyrning hos Skatteverket

 

Hur förhåller sig rapporteringen till GDPR? 

De nya reglerna ger Blocket en rättslig skyldighet att dela uppgifter om vissa användare med Skatteverket. Det är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål. 

Vi har en rättslig skyldighet att spara uppgifter om dina transaktioner för att kunna göra rapporteringen till Skatteverket. Det innebär att även om du raderar ditt Schibsted-konto kommer Blocket att behöva spara de uppgifter vi behöver för att kunna fullgöra vår skyldighet att rapportera dina transaktioner till Skatteverket. 

 

Vad gäller om jag har sålt saker åt någon annan?

Vi kommer att rapportera den som vi kan identifiera har använt våra tjänster för att sälja varor eller hyra ut boenden. Om du säljer saker eller hyr ut boenden åt någon annan och inte själv får behålla inkomsterna, rekommenderar vi dig att dokumentera det, till exempel genom att skriva ett avtal med den du säljer saker åt, så att du kan visa upp det om Skatteverket begär att du ska skatta för sådana inkomster.   

 

Hur kan jag ta del av rapporten om det jag sålt med Blockets betaltjänster?

Vi kommer att rapportera den som vi kan identifiera har använt våra tjänster för att sälja varor eller hyra ut boenden. Önskar du ett utdrag av rapporten går du in på Blockets hemsida, och väljer Personuppgiftshantering längst ner på sidan. Under "Mina Sekretessinställningar" kan du ladda ner dina data från alla Schibsted-tjänster och få koll på vad vi har lagrat om dig. Du får en fil för nedladdning inom 30 dagar.

 

Var kan jag läsa mer?

Om du har mer frågor om vad de nya reglerna innebär kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 14.10.18.pngHar du fler frågor? Skicka en förfrågan