Sök till exempel på frakt, säljtips, BankID eller köp direkt

Exempel på när en vara anses väsentligen avvika från annonsbeskrivningen eller vad säljaren utfäst


Vad innebär det att en vara “Väsentligt avviker” från annonsbeskrivningen eller vad säljaren utfäst?


Tänk på att du som säljare ansvarar för att varan som säljs stämmer överens med vad som anges i annonsen och konversationer med köparen. Som köpare ansvarar du för att ställa frågor om varans skick och/eller att be om ytterligare bilder om det är något du undrar över som inte framgår av annonsen.

 

Nedan följer några exempel på när en vara normalt sett anses “Väsentligt avvika” från annonsbeskrivningen eller vad säljaren utfäst. 

- Skicket är inte densamma som utlovats i annonsens filter "Skick"

Delar av vara som ingick i köpet saknas (t.ex. vara som inte är hel)
- Paket saknar en eller flera delar av vara (t.ex. om du har köpt en mobil med laddare och laddaren inte skickats med) 
- Varan har en annan färg än utlovat (nyansskillnader i samma färg anses normalt sett inte som väsentlig avvikande) 
- Varan har en annan storlek än vad säljaren angett
- Förfalskning / kopia
- Skadad vara (såsom hål, fläckar, trasig eller andra typer av skador som inte framgått av annonsen eller i konversation med säljaren hos Blocket)
- Varan är en annan vara än den som annonserats
- Skador som inte framgått av annonsen och som köparen inte rimligen kunnat förvänta sig med anledning av annonsen eller vad säljaren angett i konversation med köparen på Blocket. Säljaren ska beskriva varan på ett så rättvisande sätt som möjligt samtidigt som köparen ansvarar för att ställa frågor och be om ytterligare information om det finns några oklarheter kring varans skick
- Varan fungerar inte som säljaren har utlovat
Exempel på när en vara normalt sett inte anses “Väsentligt avvika” från annonsbeskrivningen eller vad säljaren utfäst:

- Du gillar inte varan eller tycker inte att den passar dig
- Du vill inte längre ha varan
- Varan har slitage eller skador som framgår av annonsen eller i konversation med säljaren hos Blocket
- Varan stämmer inte överens med dina förväntningar på grund av att information saknas i annonsen 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan