Aktuellt

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att det kan förekomma försök att utnyttja intressenters Mobila BankIDn. Det kan gå till på så sätt att en intressent betalat in pengar via swish men att säljaren då säger att hen uppnått sin gräns för mottagna pengar via swish för månaden. Säljaren uppmanar då intressenten att logga in på sitt Mobila BankID. Avsikten kan vara att göra verifieringar på hemsidor av olika slag och fortsätta sin bedrägliga verksamhet eller att få tillgång till intressentens bankkonto. Viktigt att veta är att det inte finns någon gräns för hur mycket pengar man kan ta emot via swish, endast (i vissa fall) hur mycket man kan skicka.

-----

För att ställa en fråga direkt till vår Kundsäkerhetsavdelning kontaktar du oss på Kundsäkerhets supportformulär.